• CNVCLĐ Tập đoàn Điện lực Việt Nam thi đua lao động thực hiện tốt chủ đề năm 2017: “Đẩy mạnh Khoa học và công nghệ”     "Công đoàn đồng hành với doanh nghiệp; tăng năng suất lao động; thực hiện quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn cho đoàn viên, người lao động".    Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 63 năm ngày Truyền thống ngành Điện (21/12/1954-21/12/2017) chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội V Công đoàn Điện lực Việt Nam, nhiệm kỳ 2018-2023.       

DANH BẠ CƠ QUAN CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

- Cơ quan Công đoàn Điện lực Việt Nam

+ Trụ sở: Tầng 22 tháp A - Tòa nhà EVN - Số 11 phố Cửa Bắc - Quận Ba Đình - Hà Nội

- ĐT: 04.39362897- 04.669.46432

- Fax: 04.39362896

- Email: bantin_cd@evn.com.vn

- Website: www.congdoandlvn.org.vn

+ Thường trực Công đoàn Điện lực Việt Nam

- Đồng chí Khuất Quang Mậu - Chủ tịch 

+ ĐT: (04.669).46446; 0913.557.105

- Đồng chí Đỗ Đức Hùng – Phó Chủ tịch

+ ĐT: (04.669).46422; 0968.017.999

- Các Ban chuyên môn thuộc Công đoàn Điện lực Việt Nam

I - Văn phòng:

1. Nguyễn Kim Thanh - Chánh Văn phòng

- ĐT: (04.669).46451; 0968.186.996

2. Nguyễn Văn Phương - Phó Chánh Văn phòng, Phó Chủ nhiệm UBKT.

- ĐT: (04.669).46440; 0963.306.445

3. Trần Ngọc Nga – Chuyên viên

- ĐT: (04.669).46434; 0982.990.008

4. Nguyễn Thị Phương Nam – Nhân viên

- ĐT: (04.669).46432; 0968.188.998

5. Trần Thế Dương - Chuyên viên

- ĐT: (04.669).46434; 0968.122.666

6. Nguyễn Thị Thiết - Chuyên viên

- ĐT: (04.669).46434; 0976.741.969

7. Lê Quốc Chiến – Nhân viên

- ĐT: 0912.256.088

8. Nguyễn Thế Bắc – Nhân viên

- ĐT: 0915.864.868

II - Ban Chính sách – Pháp luật:

1. Uông Quang Huy – Trưởng Ban 

- ĐT: (04.669).46429; 0963.353.538

2. Nguyễn Văn Liên – Phó trưởng Ban

- ĐT: (04.669).46427; 0962.012.717

3. Nguyễn Gia Long – Chuyên viên

- ĐT: (04.669).46445; 0968.189.666

4. Lã Hồng Dương - Chuyên viên

- ĐT: (04.669).; 0968.915.652

5. Trần Văn Tuấn – Chuyên viên

- ĐT: (04.669).46435; 0966.774.779

III -  Ban Tổ chức:

1. Lưu Quang Vinh - Trưởng Ban

- ĐT: (04.669).46426; 0963.628.688

2. Trần Thị Hiền – Chuyên viên

- ĐT: (04.669).46438; 0963.637.388

3. Trần Quốc Toản - Chuyên viên

- ĐT: (04.669).46433; 0968.577.388

4. Nguyễn Thị Phương Mai - Chuyên viên

- ĐT: (04.669).46438; 0989.811.002

IV - Ban Tuyên giáo:

1. Nguyễn Thị Bích Thao – Trưởng Ban 

- ĐT: (04.669).46428; 0974.791.983

2. Nguyễn Văn Lương - Chuyên viên

- ĐT: (04.699).46439; 0986.155.655

V - Ban Nữ công:

1. Nguyễn Thị Chiến - Trưởng Ban

- ĐT: (04.669).46447; 0963.558.888

2. Trần Thị Thu Thủy - Chuyên viên

- ĐT: (04.669).46443; 0963.099.375

VI - Ban Tài chính  

1. Đinh Thị Thanh Bình – Trưởng Ban

- ĐT: (04.669).46424; 0983.654.655

2. Nguyễn Văn Hùng - Phó trưởng Ban

- ĐT: (04.669).464431; 0966.485.777

3. Phan Thị Oanh – Chuyên viên

- ĐT: (04.669).46430; 0968.186.999

VII - Uỷ ban Kiểm tra:

1. Nguyễn Thị Tuyết - Chủ nhiệm UBKT

- ĐT: (04.669).46425; 0913.294.257

2. Nguyễn Đình Vân - Chuyên viên Văn phòng Ủy Ban kiểm tra 

- ĐT: (04699).46441; 0962.378.686

                           

  • 08/07/2016 02:30
  • Theo: