• Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023.       Đại hội Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023: “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm” vì quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức lao động.

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM KHOÁ IV, NHIỆM KỲ 2013 - 2018

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Khuất Quang Mậu

Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam

2

Đỗ Đức Hùng

Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam

3

Lưu Quang Vinh

Tr­ưởng ban Tổ chức Công đoàn ĐL Việt Nam

4

Nguyễn Thị Tuyết

Chủ nhiệm UBKT Công đoàn ĐL Việt Nam

5

Uông Quang Huy

Trưởng Ban Tuyên giáo Công đoàn ĐLVN

6

Đinh Thị Thanh Bình

Trư­ởng ban Tài chính Công đoàn ĐLVN

7

Nguyễn Thị Chiến

Tr­ưởng ban Nữ công Công đoàn Điện lực Việt Nam

8

Nguyễn Kim Thanh

Chánh Văn phòng Công đoàn Điện lực VN

9

Nguyễn Tấn Lộc

Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam

10

Võ Quang Lâm

Trưởng Ban Quản lý đấu thầu EVN, Chủ tịch CĐ Cơ quan Tập đoàn Điện lực Việt Nam

11

Nguyễn Nghiêm Lĩnh

Phó Trưởng ban TCNS EVN, Phó Chủ tịch CĐ Cơ quan Tập đoàn Điện lực Việt Nam

12

Nguyễn Văn Tiệp

Chủ tịch CĐ Tổng Công ty Điện lực miền Bắc

13

Nguyễn Văn Nam

Chủ tịch CĐ Công ty ĐL Hải Phòng, TCT Điện lực miền Bắc

14

Lê Minh Ba

Chủ tịch CĐ Tổng Công ty Điện lực miền Nam

15

Võ Quế Anh

Chủ tịch CĐ Công ty ĐL Đồng Nai, Tổng Công ty ĐL miền Nam

16

Phạm Quốc Khánh

Chủ tịch CĐ Tổng Công ty ĐL miền Trung

17

Đỗ Văn Cần

Chủ tịch CĐ Công ty ĐL Đà Nẵng, TCT Điện lực miền Trung

18

Nguyễn Minh Quang

Chủ tịch CĐ Trường Cao đẳng Điện lực TP. Hồ Chí Minh

19

Nguyễn Anh Tuấn

Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực TP. Hà Nội

20

Nguyễn Minh Nhựt

Chủ tịch CĐ Tổng Công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh

21

Trịnh Tuấn Sơn

Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty truyền tải điện Quốc gia

22

Nguyễn Văn Lâm

Chủ tịch CĐ Công ty TTĐ4, TCT truyền tải điện QG

23

Nguyễn Duy Lăng

Phó TGĐ TCty, Chủ tịch Công đoàn TCty Phát điện 2

24

Võ Tấn Nhẫn

Phó Giám đốc, Chủ tịch CĐ Công ty Thuỷ điện Trị An

25

Nguyễn Thanh Sơn

Trư­ởng phòng Tổ chức, Chủ tịch CĐ Công ty Thuỷ điện Sơn La

26

Lê Văn Hanh

Phó TGĐ Tổng Công ty, Chủ tịch CĐ Cơ quan Tổng Công ty phát điện 1

27

Cao Minh Trung

Phó TGĐ Tổng Công ty, Chủ tịch CĐ Cơ quan Tổng Công ty Phát điện 3

28

D­ương Thị Thanh Trúc

Trư­ởng phòng MT và MT, Chủ tịch CĐ Công ty cổ phần Tư­ vấn xây dựng Điện 3

29

Nguyễn Đức Công

Bí thư Đảng uỷ, Phó TGĐ Công ty CP Chế tạo TBĐ Đông Anh

30

Vũ Xuân Khu

Phó Giám đốc, Chủ tịch CĐ Trung tâm điều độ Hệ thống điện Quốc gia.

 *  Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành CĐ ĐLVN khoá IV đã bầu đồng chí Khuất Quang Mậu làm Chủ tịch CĐ ĐLVN thay cho đồng chí Trần Văn Ngọc nghỉ hưu từ ngày 01/9/2014.

 * Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành CĐ ĐLVN khoá IV đã đồng ý để đồng chí Nguyễn Thanh Sơn - Công đoàn TCty Điện lực TP. Hồ Chí Minh thôi tham gia Ban Chấp hành và bầu bổ sung đồng chí Nguyễn Minh Nhựt - Chủ tịch CĐ TCty Điện lực TP. Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Duy Lăng - Chủ tịch CĐ TCty Phát điện 2 tham gia Ban Chấp hành.

* Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành CĐ ĐLVN khóa IV, họp ngày 06/10/2015 đã bầu đồng chí Nguyễn Thị Tuyết tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Công đoàn Điện lực VN thay cho đồng chí Phan Văn Lý nghỉ hưu từ ngày 01/9/2015.

* Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành CĐ ĐLVN khóa IV, họp ngày 19/7/2016 đã đồng ý để 05 đồng chí thôi tham gia Ban Chấp hành do chuyển công tác và nghỉ hưu: Đ/c Trương Huy Hoàng, đ/c Nguyễn Hồng Chiến, đ/c Nguyễn Thị Liên, đ/c Nguyễn Ngọc Bảo, đ/c Phan Thị Thủy Tiên và bầu bổ sung 04 đồng chí vào Ban Chấp hành: đ/c Võ Quang Lâm - Trưởng Ban Quản lý đấu thầu EVN, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Tập đoàn ĐLVN; đ/c Đinh Thị Thanh Bình - Trưởng Ban Tài chính CĐ ĐLVN; đ/c Nguyễn Kim Thanh - Chánh Văn phòng CĐ ĐLVN; đ/c Nguyễn Minh Quang - Chủ tịch Công đoàn Trường Cao đẳng Điện lực TP. Hồ Chí Minh.

  • 22/01/2014 12:00