• Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng Đại hội Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước các cấp.                                                                 Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 !                                              

Danh sách Ủy viên Ban Thường vụ và Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2018 - 2023

 

Dưới đây là Danh sách Ủy viên Ban Thường vụ và Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2018-2023: 

1. Khuất Quang Mậu - Ủy viên BTV; Chủ tịch Công đoàn điện lực Việt Nam (CĐ ĐLVN);

2. Đỗ Đức Hùng - Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch CĐ ĐLVN;

3. Nguyễn Kim Thanh - Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch CĐ ĐLVN;

4. Lương Bá Thanh - Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch CĐ ĐLVN;

5. Uông Quang Huy - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Chính sách pháp luật;

6. Nguyễn Thị Tuyết - Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT;

7. Phạm Quốc Khánh - Ủy viên BTV, Chủ tịch CĐ TCT miền Trung (EVNCPC);

8. Trịnh Tuấn Sơn - Uỷ viên BTV, Chủ tịch CĐ TCT Truyền tải điện QG (EVNNPT);

9. Võ Quang Lâm - Ủy viên BTV, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn (EVN);

10. Vũ Văn Minh - Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch CĐ TCT Điện lực miền Bắc (EVNNPC);

11. Lê Xuân Thái - Ủy viên BTV, Chủ tịch Công đoàn TCT điện lực miền Nam (EVNSPC);

12. Cao Minh Trung - Ủy viên BTV; Phó TGĐ, Chủ tịch CĐ TCT phát điện 3 (EVNGENCO3);

13. Lê Văn Minh - Ủy viên BCH, Chủ tịch CĐ TCT Điện lực TP Hồ Chí Minh (EVNHCMC);

14. Phùng Lê Dũng - Ủy viên BCH, Chủ tịch CĐ TCT điện lực TP. Hà Nội (EVNHN)

15. Đinh Thị Thanh Bình - Ủy viên BCH, Trưởng Ban Tài chính Công đoàn ĐLVN;

16. Nguyễn Thị Chiến - Ủy viên BCH, Trưởng Ban Nữ công CĐ ĐLVN;

17. Vũ Xuân Khu - Ủy viên BCH, Phó Giám đốc, Chủ tịch CĐ Trung tâm ĐĐ HTĐ Quốc Gia;

18. Nguyễn Duy Lăng - Ủy viên BCH; Phó TGĐ; Chủ tịch CĐ TCT phát điện 2 (EVNGENCO2);

19. Nguyễn Nghiêm Lĩnh - Ủy viên BCH, Phó Ban TC&NS Tập đoàn, Chủ tịch CĐ Cơ quan Tập đoàn;

20. Huỳnh Chí Cường - Ủy viên BCH, Chủ tịch CĐ Công ty Điện lực Phú Thọ (TCT Điện lực TP HCM)

21. Trần Doãn Thành - Ủy viên BCH, Chủ tịch CĐ TCT phát điện 1

22. Nguyễn Văn Phương - Ủy viên BCH, Chánh Văn phòng CĐ ĐLVN

23. Hoàng Thị Kim Lan - Ủy viên BCH, Chủ tịch CĐ Công ty ĐL Thái Nguyên (EVNNPC);

24. Trần Quang Đông - Ủy viên BCH, Chủ tịch CĐ Công ty ĐL Quảng Trị (EVNCPC);

25. Nguyễn Thanh Sơn - Ủy viên BCH, Chủ tịch CĐ Công ty Thủy điện Sơn La;

26. Phạm Nguyễn Minh Châu - Ủy viên BCH; Chủ tịch CĐ Công ty điện lực Sóc Trăng (EVNSPC)

27. Lương Văn Phương - Ủy viên BCH; Phó GĐ, Chủ tịch CĐ Công ty ĐL Hòa Binh (EVNNPC);

28. Phạm Kim Cúc - Ủy viên BCH; Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC);

29. Dương Sơn Bá - Ủy viên BCH; Tổng công ty phát điện 2 (EVNGENCO2);

30. Đoàn Đức Tiến - Ủy viên BCH; Trưởng Ban TC&NS EVN Hà Nội;

31. Bùi Công Luận - Ủy viên BCH; Phó CVP Tập đoàn; Phó Chủ tịch CĐ CQ Tập đoàn;

32. Lê Hải Đăng - Ủy viên BCH; Phó Ban KTSX Tập đoàn;

33. Nguyễn Văn Bình - Ủy viên BCH; Chủ tịch CĐ Thủy điện Ialy;

34. Nguyễn Quốc Long - Ủy viên BCH; Chủ tịch CĐ Công ty Tư vấn xây dựng điện 2

35. Trần Thị Hiền - Ủy viên BCH; Phó Trưởng  ban Tổ chức CĐ ĐLVN

36. Nguyễn Huy Thắng - Ủy viên BCH; Phó Chủ tịch CĐ TCT Truyền tải điện QG;

37. Mai Lương Vân - Ủy viên BCH, Trưởng Ban Nữ công TCT điện lực MN (EVNSPC);

38. Nguyễn Thị Thu Hương - Ủy viên BCH, Phó Chủ tịch CĐ Công ty nhiệt điện Uông Bí.

  • 25/01/2018 11:12
  • Ban Tuyên giáo Công đoàn ĐLVN