• Chào Mừng Năm Mới 2019 -  Happy New Year!     Triển khai thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023.     

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 109 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1979 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

  • 20/02/2019

Ngày 18/02/2019 Công đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành Hướng dẫn số 36/HD-CĐĐVN về việc hướng dẫn tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 109 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1979 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Chi tiết...


Triển khai Cuộc thi báo chí viết về tấm gương "Dân vận khéo" giai đoạn 2019 - 2020

  • 15/02/2019

Ngày 30/01/2019, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 999-CV/ĐU về việc triển khai Cuộc thi báo chí viết về tấm gương "Dân vận khéo" giai đoạn 2019 - 2020.

Chi tiết...


Triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2019

  • 08/01/2019

Ngày 7/01/2019, Công đoàn ĐLVN ban hành văn bản số 09/CĐĐVN về việc Triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2019.

Chi tiết...


Công văn về việc đảm bảo ổn định lao động trong dịp Tết Kỷ Hợi 2019

  • 07/01/2019

Ngày 04/1/2019, Công đoàn ĐLVN ban hành văn bản số 05/CV-CĐĐVN về việc đảm bảo ổn định lao động trong dịp Tết Kỷ Hợi 2019.

Chi tiết...


Giới thiệu chức danh, mẫu chữ ký của Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam

  • 02/01/2019

Ngày 02/01/2019, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Thông báo số 02/TB-CĐĐVN về việc giới thiệu chức danh, mẫu chữ ký của Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Lương Bá Thanh.

Chi tiết...


Nghị định 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ về việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

  • 02/01/2019

Kể từ ngày 01/01/2019, Nghị định số 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc sẽ có hiệu lực thi hành và thay thế Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013.

Chi tiết...


Chương trình kiểm tra, giám sát của Uỷ ban kiểm tra Công đoàn năm 2019

  • 28/12/2018

Ngày 28/12/2018 Uỷ ban kiểm tra Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 490/CĐĐVN-UBKT Chương trình kiểm tra, giám sát của Uỷ ban kiểm tra Công đoàn năm 2019, gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc.

Chi tiết...


Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 của BCH Công đoàn Điện lực Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2018 - 2023

  • 27/12/2018

Ngày 26/12 tại Trụ sở EVN, BCH Công đoàn Điện lực Việt Nam đã tổ chức Hội nghị và ban hành Nghị quyết số 479/NĐ-CĐĐVN gửi các Công đoàn trực thuộc để triển khai tổ chức thực hiện

Chi tiết...


Hướng dẫn thực hiện công tác An toàn, vệ sinh lao động năm 2019 của Công đoàn Điện lực Việt Nam

  • 20/12/2018

Ngày 18/12/2018, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 426/CV-CĐĐVN về việc Hướng dẫn thực hiện công tác An toàn, vệ sinh lao động năm 2019, gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc.

Chi tiết...


Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác Nữ công năm 2019 của Công đoàn Điện lực Việt Nam

  • 20/12/2018

Ngày 18/12/2018, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Hướng dẫn số 424/HD-CĐĐVN về nhiệm vụ trọng tâm công tác Nữ công năm 2019.

Chi tiết...