• Hưởng ứng "Thàng công nhân" và "Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động" năm 2019                                              Tổ chức Công đoàn tích cực hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 90 Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019).                           Cán bộ, công nhân viên chức lao động Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm đoàn kết, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2019)

Kế hoạch tổ chức Lễ biểu dương CNLĐ giỏi, ATVSV giỏi tiêu biểu năm 2019

  • 24/04/2019

Ngày 24/4/2019, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 191/CĐĐVN-CSPL về việc tổ chức Lễ biểu dương CNLĐ giỏi, ATVSV giỏi tiêu biểu năm 2019, gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc.

Chi tiết...


Thực hiện công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019

  • 19/04/2019

Ngày 18/4/2019 Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản số 176/CĐĐVN-CSPL về việc Thực hiện công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019 gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện.

Chi tiết...


Logo EVN kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam

  • 18/04/2019

Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành Logo EVN kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2019).

Chi tiết...


Hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới, dân số, gia đình, trẻ em năm 2019

  • 17/04/2019

Ngày 17/4/2019, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản số 168/HD-CĐĐVN về việc triển khai công tác bình đẳng giới, dân số, gia đình, trẻ em năm 2019, gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc thực hiện.

Chi tiết...


Hướng dẫn tổ chức Hội thao CNVCLĐ Tập đoàn Điện lực Việt Nam năm 2019

  • 09/04/2019

Ngày 09/4/2019, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Hướng dẫn số 153/HD-CĐĐVN về việc tổ chức Hội thao CNVCLĐ Tập đoàn Điện lực Việt Nam năm 2019 gửi các đơn vị trong EVN triển khai thực hiện.

Chi tiết...


Hướng dẫn tổ chức Hội diễn văn nghệ quần chúng năm 2019

  • 08/04/2019

Ngày 08/4/2019, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 151/CĐĐVN về Hướng dẫn tổ chức Hội diễn văn nghệ quần chúng năm 2019 gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện.

Chi tiết...


Thông báo lùi thời gian tổ chức Hội nghị tổng kết Công tác tài chính năm 2018 của Công đoàn Điện lực Việt Nam

  • 02/04/2019

Ngày 01/4/2019, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản số 141/CV-CĐĐVN về việc lùi thời gian tổ chức Hội nghị tổng kết Công tác tài chính công đoàn năm 2018 gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc.

Chi tiết...


Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tài chính công đoàn năm 2018

  • 29/03/2019

Ngày 29/3/2019, Công đoàn ĐLVN ban hành văn bản số 106/CV-CĐĐVN về việc Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tài chính công đoàn năm 2018.

Chi tiết...


Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ Công đoàn Đợt I năm 2019

  • 29/03/2019

Ngày 29/3/2019, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Kế hoạch số 99/KH-CĐĐVN về việc Tập huấn nghiệp vụ Công đoàn Đợt I năm 2019.

Chi tiết...


Chương trình phối hợp giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong công tác nhân đạo, giai đoạn 2019 - 2023

  • 27/03/2019

Ngày 15/3/2019, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã phối hợp ký kết, ban hành văn bản số 338/CTPH/TLĐLĐVN-TƯHCTĐ về Chương trình phối hợp giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong công tác nhân đạo, giai đoạn 2019 -...

Chi tiết...