• Toàn thể CBCNV trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam tích cực hưởng ứng các hoạt động chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.                                                         

Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí của Công đoàn Điện lực Việt Nam năm 2021

  • 14/04/2021

Ngày 13/4/2021 Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Kế hoạch số: 184/KH-CĐĐVN thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí của Công đoàn Điện lực Việt Nam năm 2021 gửi các Công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện.

Chi tiết...


Hướng dẫn công tác Bình đẳng giới, Dân số, Gia đình, Trẻ em năm 2021

  • 12/04/2021

Ngày 12/4/2021 Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản số 182/HD-CĐĐVN về việc Hướng dẫn công tác Bình đẳng giới, Dân số, Gia đình, Trẻ em năm 2021 gửi các Công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện.

Chi tiết...


Tham gia Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp"

  • 30/03/2021

Ngày 30/3/2021, Công đoàn ĐLVN ban hành văn bản số 164/CV-CĐĐVN về việc tham gia Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp", gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện.

Chi tiết...


Hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2021

  • 26/03/2021

Ngày 26/3/2021 Công đoàn ĐLVN ban hành Văn bản số 117/CV-CĐĐVN về việc Hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2021.

Chi tiết...


Hội nghị tập huấn Bộ luật Lao động năm 2019

  • 24/03/2021

Ngày 24/3/2021 Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản số 110 /CĐĐVN-CSPL về việc Hội nghị tập huấn Bộ luật Lao động năm 2019, gửi các Công đoàn trực thuộc.

Chi tiết...


Hướng dẫn Công đoàn tham gia thực hiện đối thoại tại nơi làm việc

  • 23/03/2021

Ngày 12/3/2021 Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành hướng dẫn số 88/HD-CĐĐVN về việc một số nội dung Công đoàn tham gia thực hiện đối thoại tại nơi làm việc và thương lượng tập thể, ký kết Thỏa ước lao động tập thể.

Chi tiết...


Chỉ thị liên tịch về việc vận động quyên góp ủng hộ Qũy tương trợ xã hội EVN năm 2021

  • 22/03/2021

Ngày 22/3/2021, Tổng Giám đốc Tập đoàn ĐLVN và Ban Thường vụ Công đoàn ĐLVN cùng ký ban hành Chỉ thị liên tịch số 103/CTLT-EVN-CĐĐVN về việc vận động quyên góp ủng hộ Qũy tương trợ xã hội EVN năm 2021.

Chi tiết...


Thông báo về việc giới thiệu chức danh, mẫu chữ ký

  • 22/03/2021

Ngày 22/3/2021, Công đoàn ĐLVN ban hành văn bản số 107/TB-CĐĐVN thông báo về việc giới thiệu chức danh, mẫu chữ ký.

Chi tiết...


Kế hoạch tổ chức tuyên truyền các hoạt động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2021

  • 19/03/2021

Ngày 18/3/2021, Công đoàn ĐLVN ban hành kế hoạch số 100/KH-CĐĐVN về tổ chức tuyên truyền các hoạt động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2021.

Chi tiết...


Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

  • 12/03/2021

Ngày 11/3/2021, Công đoàn ĐLVN ban hành văn bản số 85/CĐĐVN-TGNC về việc tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện.

Chi tiết...