• Chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022)c di mâi, mmg Dâng quang vinh, mmg xuân Nhâm D.n!

Đẩy mạnh công tác hiến máu tình nguyện giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19

  • 05/05/2022

Ngày 21/4/2022 Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Văn bản số 3997/TLĐ-QHLĐ về việc đẩy mạnh công tác hiến máu tình nguyện (HMTN) giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Chi tiết...


Hướng dẫn sơ kết 5 năm thực hiện Kế hoạch hành động số 13/KH-TLĐ ngày 16/3/2018 của Tổng LĐLĐ Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 Nghị quyết hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XII) về công tác dân số trong tì

  • 04/05/2022

Ngày 26/4/2022 Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Hướng dẫn số 241/HD-CĐĐVN về hướng dẫn sơ kết 5 năm thực hiện Kế hoạch hành động số 13/KH-TLĐ ngày 16/3/2018 của Tổng LĐLĐ Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 Nghị quyết hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương (Khóa...

Chi tiết...


Kế hoạch tổng kết công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động và hoạt động nữ công giai đoạn 2018-2023

  • 26/04/2022

Ngày 26/4/2022 Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Kế hoạch số 242/KH-CĐĐVN về Kế hoạch tổng kết công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động và hoạt động nữ công giai đoạn 2018-2023 gửi các Công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện.

Chi tiết...


Thực hiện Chiến dịch thi đua cao điểm

  • 26/04/2022

Ngày 26/4/2022 Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản số 243/CĐĐVN-CSPL về việc thực hiện Chiến dịch thi đua cao điểm tham gia Chương trình “Một triệu sáng kiến”, Tổng Liên đoàn LĐVN phát động “Chiến dịch thi đua cao điểm 40 ngày” hoàn thành chỉ tiêu giai đoạn 1, gửi các Công đoàn trực thuộc...

Chi tiết...


Kế hoạch tổ chức công tác văn hóa - văn nghệ năm 2022 cho đoàn viên, người lao động trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam

  • 22/04/2022

Ngày 22/4/2022 Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Kế hoạch số 240/KH-CĐĐVN về tổ chức công tác văn hóa - văn nghệ năm 2022 cho đoàn viên, người lao động trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam, gửi các Công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện.

Chi tiết...


Tổ chức Cuộc thi viết, sáng tác thơ, ảnh, Video clip phản ánh “Nét đẹp người thợ điện Việt Nam” chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp hướng tới Đại hội VI Công đoàn Điện lực Việt Nam, nhiệm kỳ (2023-2028)

  • 18/04/2022

Ngày 15/4/2022 Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Kế hoach số 231/KH-CĐĐVN về Kế hoạch tổ chức Cuộc thi viết, sáng tác thơ, ảnh, Video clip phản ánh “Nét đẹp người thợ điện Việt Nam” chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp hướng tới Đại hội VI Công đoàn Điện lực Việt Nam, nhiệm kỳ (2023-2028).

Chi tiết...


Tuyên truyền các hoạt động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2022

  • 18/04/2022

Ngày 15/4/2022 Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản số 232/CĐĐVN-TGNC về việc tuyên truyền các hoạt động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2022 gửi các Công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện.

Chi tiết...


Tổ chức Cuộc thi sáng tạo Video clip “Bài tập thể dục” để bảo vệ, nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh tật cho đoàn viên, người lao động trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam

  • 12/04/2022

Ngày 08/4/2022 Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Kế hoạch số 215/KH-CĐĐVN về việc tổ chức Cuộc thi sáng tạo Video clip “Bài tập thể dục” để bảo vệ, nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh tật cho đoàn viên, người lao động trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

Chi tiết...


Hướng dẫn xét tặng Bằng/Chứng nhận Lao động sáng tạo năm 2022

  • 08/04/2022

Ngày 06/4/2022 Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản số 212/CĐĐVN-CSPL về việc hướng dẫn xét tặng Bằng/Chứng nhận Lao động sáng tạo năm 2022 gửi các Công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện.

Chi tiết...


Xét chọn “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh” lần thứ III, năm 2022

  • 04/04/2022

Ngày 01/4/2022 Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản số 206/CĐĐVN-CSPL về việc xét chọn “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh” lần thứ III, năm 2022 gửi các Công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện.

Chi tiết...