Thông báo Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2021.

  • 09/09/2021

Thông báo Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2021.

Chi tiết...


Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cộng tác viên dư luận xã hội Công đoàn ĐLVN.

  • 09/09/2021

Ngày 08/9/2021, Công đoàn ĐLVN ban hành văn bản số 437/KH-CĐĐVN về Kế hoạch tổ chức Hội nghị "tập huấn nghiệp vụ cộng tác viên dư luận xã hội".

Chi tiết...


Công điện của EVN về việc chủ động ứng phó với diễn biến của bão CONSON và mưa lớn trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19

  • 08/09/2021

Ngày 08/9/2021, Tập đoàn Điện lực Việt Nam có công điện số 5513/CĐ-EVN gửi các đơn vị thành viên về việc chủ động ứng phó với diễn biến của bão CONSON và mưa lớn trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19.

Chi tiết...


Hướng dẫn các đơn vị hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động đang thực hiện “3 tại chỗ”

  • 30/08/2021

Ngày 25/8, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản số 423/CV-CĐĐVN về việc thực hiện hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên công đoàn, người lao động đang thực hiện “3 tại chỗ” gửi các Công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện.

Chi tiết...


Triển khai tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV

  • 26/08/2021

Ngày 24/8, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản số 344-CV/ĐU về việc triển khai tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV gửi Cấp ủy các Tổ chức Đảng trực thuộc; BCH Công đoàn Điện lực Việt Nam; BCH Đoàn Thanh niên Tập đoàn; Trung tâm Thông tin Điện lực.

Chi tiết...


Hưởng ứng tham gia Cuộc thi video clip và sáng tác ca khúc về phòng, chống dịch Covid-19

  • 20/08/2021

Ngày 20/8/2021 Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản số 411/CV-CĐĐVN về việc hưởng ứng tham gia Cuộc thi video clip và sáng tác ca khúc về phòng, chống dịch Covid-19 gửi các Công đoàn trực thuộc.

Chi tiết...


Tham gia Cuộc thi "Công chức, viên chức, lao động viết về công tác dân tộc, tôn giáo"

  • 16/08/2021

Ngày 06/8/2021, Công đoàn ĐLVN ban hành văn bản số 403/CV-CĐĐVN về việc tham gia Cuộc thi "Công chức, viên chức, lao động viết về công tác dân tộc, tôn giáo" do Tổng Liên đoàn LĐVN tổ chức, gửi các Công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện.

Chi tiết...


Thực hiện hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn, người lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19 lần thứ 4 theo Quyết định 2606 và Quyết định 3022 của Tổng Liên đoàn

  • 16/08/2021

Ngày 16/8/2021, Công đoàn ĐLVN ban hành văn bản số 409/CV-CĐĐVN về việc thực hiện hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn, người lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19 lần thứ 4 theo Quyết định 2606 và Quyết định 3022 của Tổng Liên đoàn LĐVN gửi các Công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện.

Chi tiết...


Triển khai cấp bách công tác phòng, chống dịch Covid-19

  • 16/08/2021

Ngày 14/8/2021, Công đoàn ĐLVN ban hành văn bản số 408/CV-CĐĐVN về việc triển khai cấp bách công tác phòng, chống dịch Covid-19 gửi các Công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện.

Chi tiết...


Kế hoạch số 393 về tuyên truyền và vận động CNVCLĐ tham gia thực hiện chuyển đổi số theo Nghị quyết của Đảng ủy các cấp

  • 03/08/2021

Ngày 29/7/2021, Công đoàn ĐLVN ban hành Kế hoạch số 393/KH-CĐĐVN về việc quán triệt, tuyên truyền và vận động CNVCLĐ tham gia thực hiện chuyển đổi số theo Nghị quyết của Đảng ủy các cấp.

Chi tiết...


Các Tin khác