•  Tổ chức Công đoàn tích cực hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019).                Cán bộ, công nhân viên chức lao động Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm, đoàn kết, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2019).                 Hưởng ứng Cuộc thi viết "Gương sáng tiêu biểu ngành Điện" do Công đoàn ĐLVN phát động (từ tháng 10/2018 đến tháng 9/2019).               Hãy tham gia bình chọn "Bài ca Truyền thống ngành Điện" do Công đoàn ĐLVN phát động (từ tháng 5 đến tháng 7/2019).                  Hưởng ứng các hoạt động Văn hóa doanh nghiệp với Chủ đề "65 năm EVN - Thắp sáng niềm tin" do Tập đoàn Điện lực Việt Nam triển khai và phát động.

Phát động thi đua Liên kết xây dựng công trình Đường dây 500kV mạch 3

  • 10/06/2019

Ngày 31/5/2019 Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Công đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành Chỉ thị Liên tịch số 2828/CT-EVN-CĐĐVN về việc phát động thi đua Liên kết Xây dựng công trình Đường dây 500kV mạch 3: Vũng Áng - Quảng Trạch - Dốc Sỏi - Pleiku 2.

Chi tiết...


Quyết định về việc ban hành Điều lệ Hội thao CNVCLĐ Tập đoàn Điện lực Việt Nam năm 2019

  • 07/06/2019

Ngày 07/6/2019, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Quyết định số 150/QĐ-CĐĐVN về việc ban hành Điều lệ Hội thao CNVCLĐ Tập đoàn Điện lực Việt Nam năm 2019.

Chi tiết...


Quy định Nội quy tiếp cán bộ, đoàn viên Công đoàn và Người lao động tại Công đoàn Điện lực Việt Nam

  • 07/06/2019

Ngày 05/6/2019 Công đoàn Điện lực Việt Nam đã Ban hành Quyết định số 148/QĐ-CĐĐVN về việc ban hành Nội quy tiếp cán bộ, đoàn viên Công đoàn và Người lao động tại Công đoàn Điện lực Việt Nam.

Chi tiết...


Hưởng ứng triển khai các hoạt động VHDN vơi Chủ đề “65 năm EVN - Thắp sáng niềm tin”

  • 04/06/2019

Ngày 31/5/2019 Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản số 260/CĐĐVN-TG về việc hưởng ứng triển khai các hoạt động VHDN vơi Chủ đề “65 năm EVN - Thắp sáng niềm tin” gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện.

Chi tiết...


Kế hoạch liên tịch về việc tổ chức Hội thao CNVCLĐ Tập đoàn Điện lực Việt Nam - Năm 2019

  • 03/06/2019

Ngày 03/6/2019, Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Kế hoạch liên tịch số 265/KHLT-EVN-CĐĐVN về việc tổ chức Hội thao CNVCLĐ Tập đoàn Điện lực Việt Nam - Năm 2019.

Chi tiết...


Tổ chức Cuộc thi ảnh “Nét đẹp công đoàn và người lao động” trên mạng xã hội Facebook

  • 30/05/2019

Ngày 29/5/2019 Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản số 258/CĐĐVN-TG về việc tổ chức Cuộc thi ảnh “Nét đẹp công đoàn và người lao động” trên mạng xã hội Facebook do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức và phát động..

Chi tiết...


Hướng dẫn Xét chọn “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh” lần thứ I, năm 2019

  • 28/05/2019

Ngày 28/5/2019 Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 246/CĐĐVN-CSPL về việc xét chọn “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh” lần thứ I, năm 2019, gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện.

Chi tiết...


Hưởng ứng tham gia Cuộc thi viết "Gương sáng tiêu biểu ngành Điện"

  • 24/05/2019

Ngày 24/5/2019, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 238/CĐĐVN-TG về việc tuyên truyền, vận động CNVCLĐ tích cực viết bài tham gia Cuộc thi viết "Gương sáng tiêu biểu ngành Điện" do Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Công đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp tổ chức.

Chi tiết...


Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 29-CT/TW và đánh giá 3 năm thực hiện Luật An toàn, vệ sinh lao động

  • 23/05/2019

Ngày 23/5/2019 Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Báo cáo số 233/BC-CĐĐVN về việc Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 29-CT/TW và đánh giá 3 năm thực hiện Luật An toàn, vệ sinh lao động.

Chi tiết...


Tổng hợp kiến nghị của người lao động tại Hội nghị NLĐ EVN năm 2019

  • 23/05/2019

Ngày 23/5/2019 Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản số 235/CĐĐVN-CSPL về việc tổng hợp kiến nghị của người lao động tại Hội nghị NLĐ EVN năm 2019, gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện.

Chi tiết...