• Toàn thể CBCNV Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết tâm thực hiện thành công Chủ đề năm 2020 "Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 - 2020"  Chào mừng Đại hội Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước các cấp.                                                                 Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 !                                              

Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 06Q-TLĐ ngày 03/8/2015 của BCH Tổng Liên đoàn LĐVN

  • 06/07/2020

Ngày 29/6/2020 Công đoàn ĐLVN đã ban hành Báo cáo Số: 276/BC-UBKT về việc sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 06b/NQ-TLĐ ngày 03/8/2015 của BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ủy ban kiểm tra công đoàn.

Chi tiết...


Triệu tập Đại biểu dự Hội nghị biểu dương nữ CNVCLĐ tiêu biểu

  • 30/06/2020

Ngày 29/6/2020 Công đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành Văn bản số 279/CĐĐVN về việc Triệu tập Đại biểu dự Hội nghị biểu dương nữ CNVCLĐ tiêu biểu gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện.

Chi tiết...


EVN ban hành Công điện về Ứng phó với mưa, lũ, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt có nguy cơ xảy ra tại Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ

  • 15/06/2020

Công điện số 4014/EVN-AT ngày 14/6/2020 về Ứng phó với mưa, lũ, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt có nguy cơ xảy ra tại Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ

Chi tiết...


Triển khai các hoạt động phòng, chống ma túy trong công nhân, viên chức, lao động

  • 11/06/2020

Ngày 11/6/2020 Công đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành Văn bản số 250/CĐĐVN-TG về việc Triển khai các hoạt động phòng, chống ma túy trong công nhân, viên chức, lao động gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện.

Chi tiết...


Hưởng ứng các hoạt động Ngày Môi trường thế giới và “Tháng hành động vì môi trường” năm 2020.

  • 11/06/2020

Ngày 11/6/2020 Công đoàn Điện lực Việt Nam đã ký Văn bản số 251/CĐĐVN-TG về việc Hưởng ứng các hoạt động Ngày Môi trường thế giới và “Tháng hành động vì môi trường” năm 2020 gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện.

Chi tiết...


Tham gia hưởng ứng Giải báo chí về xây dựng Đảng (Gải Búa liềm vàng) năm 2020

  • 02/06/2020

Ngày 01/6/2020, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 235/CV-CĐĐVN về việc Tham gia hưởng ứng Giải báo chí về xây dựng Đảng năm 2020 gửi các đơnv vị trực thuộc triển khai thực hiện.

Chi tiết...


Tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không hút thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không khói thuốc (25-31/5/2020).

  • 29/05/2020

Ngày 18/5/2020 Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản số 219/CĐĐVN-TG về việc tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không hút thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không khói thuốc (25-31/5/2020), gửi các Công đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai...

Chi tiết...


Triển khai Bộ câu hỏi Thi tìm hiểu về ATVSLĐ và phòng, chống dịch COVID-19 trực tuyến.

  • 18/05/2020

Ngày 18/5/2020 Công đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành văn bản số 216/CĐĐVN-CSPL về việc Triển khai Bộ câu hỏi Thi tìm hiểu về ATVSLĐ và phòng, chống dịch COVID-19 trực tuyến, gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện.

Chi tiết...


Triển khai công tác bình đẳng giới, dân số, gia đình, trẻ em năm 2020

  • 11/05/2020

Ngày 29/4/2020 Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản Số 195 /HD-CĐĐVN về việc Triển khai công tác bình đẳng giới, dân số, gia đình, trẻ em năm 2020 gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện.

Chi tiết...


Tuyên truyền Tháng Công nhân; Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2020.

  • 08/05/2020

Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 200/CĐĐVN-TG ngày 08/5/2020 về việc tuyên truyền Tháng Công nhân; Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2020.

Chi tiết...