• Chào mừng thành công Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ (2018-2023), Đại hội của: Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Trách nhiệm!        Hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/2018)                   Hưởng ứng Tháng hành động  Quốc gia phòng chống HIV/AIDS (01/12/2018).           

Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 và chương trình công tác năm 2019

  • 10/12/2018

Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 và chương trình công tác năm 2019

Chi tiết...


Về việc Công đoàn tham gia, phổ biến việc sắp xếp các đơn vị trực thuộc EVN.

  • 10/12/2018

Công đoàn Điện lực Việt Nam vừa ban hành văn bản số 398/CV-CĐĐVN ngày 7/12/2018 về việc Công đoàn tham gia, phổ biến việc sắp xếp các đơn vị trực thuộc EVN.

Chi tiết...


Những công việc cần làm trước, trong và sau Tết Kỷ Hợi - 2019

  • 05/12/2018

Công văn số 391/CV-CĐĐVN ngày 04/12/2018 của Công đoàn Điện lực Việt Nam về việc hướng dẫn các Công đoàn trực thuộc thực hiện các công việc cần làm trước, trong và sau Tết Kỷ Hợi - 2019.

Chi tiết...


Logo EVN kỷ niệm 64 năm Ngày Truyền thống ngành Điện lực Việt Nam

  • 05/12/2018

Công đoàn Điện lực Việt Nam đăng tải logo 64 năm Ngày Truyền thống ngành Điện lực Cách mạng Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2018)

Chi tiết...


Triệu tập đại biểu dự Hội nghị trực tuyến học tập Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

  • 30/11/2018

Ngày 30/11/2018, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 390/CĐĐVN về việc Triệu tập đại biểu dự Hội nghị trực tuyến học tập Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam tại điểm cầu Trung ương (Thành phố Hà Nội).

Chi tiết...


Triển khai tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2018.

  • 28/11/2018

Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 381/CĐĐVN ngày 26/11/2018 về Triển khai tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2018.

Chi tiết...


Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị trực tuyến Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII

  • 09/11/2018

Ngày 09/11/2018, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số: 373/TB-CĐĐVN Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị trực tuyến Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII.

Chi tiết...


Giới thiệu, đề xuất các tổ chức, cá nhân nhận Giấy chứng nhận "Công nhân lao động vì môi trường" của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Mội trường

  • 07/11/2018

Ngày 07/11/2018, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số: 369/CĐĐVN về việc đề xuất các tổ chức, cá nhân nhận Giấy chứng nhận "Công nhân lao động vì môi trường" của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Mội trường, hướng dẫn Công đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện.

Chi tiết...


Thông báo tham dự Hội nghị trực tuyến Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII

  • 07/11/2018

Ngày 06/11/2018, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số: 367/CĐĐVN Thông báo về việc tham dự Hội nghị trực tuyến Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, hướng dẫn Công đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện.

Chi tiết...


Kế hoạch tổ chức Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII

  • 07/11/2018

Ngày 06/11/2018, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số: 366/KH-CĐĐVN Kế hoạch tổ chức Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, hướng dẫn Công đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện.

Chi tiết...