• Toàn thể CBCNV trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam tích cực hưởng ứng các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.                                                         

Công tác An toàn, vệ sinh lao động năm 2021

  • 04/01/2021

Ngày 31/12/2020 Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản số 623/CĐĐVN-CSPL về việc công tác ATVSLĐ năm 2021, gửi các Công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện.

Chi tiết...


Nội dung phối hợp trọng tâm năm 2021

  • 04/01/2021

Ngày 25/12/2020 Ban Thường vụ Công đoàn ĐLVN phối hợp với Tổng giám đốc EVN ban hành Văn bản Liên tịch số 606/LT-CĐĐVN-EVN về Nội dung phối hợp trọng tâm năm 2021.

Chi tiết...


Thông báo về việc tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ và tổng kết công tác công đoàn năm 2020

  • 31/12/2020

Ngày 31/12/2020, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Thông báo số 617/TB-CĐĐVN về việc tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ và tổng kết công tác công đoàn năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021, gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc.

Chi tiết...


Viết bài tham gia cuộc thi “Vòng tay công đoàn”

  • 28/12/2020

Ngày 25/12/2020 Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản số 605/CĐĐVN-TG về việc viết bài tham gia Cuộc thi “Vòng tay công đoàn” do Tạp chí Lao động và Công đoàn phát động gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc.

Chi tiết...


Kế hoạch tổ chức Hội nghị biểu dương gia đình CNVCLĐ tiêu biểu cấp Công đoàn ĐLVN, giai đoạn 2016 - 2020

  • 24/12/2020

Ngày 23/12/2020, Công đoàn ĐLVN ban hành Kế hoạch số 599/KH-CĐĐVN về tổ chức Hội nghị biểu dương gia đình CNVCLĐ tiêu biểu cấp Công đoàn ĐLVN, giai đoạn 2016 - 2020.

Chi tiết...


Hỗ trợ CBCNV sử dụng các sản phẩm sữa với giá ưu đãi

  • 21/12/2020

Ngày 21/12/2020, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 593/CĐĐVN-CSPL về việc hỗ trợ CBCNV sử dụng các sản phẩm sữa với giá ưu đãi.

Chi tiết...


Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn ĐLVN lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025

  • 21/12/2020

Ngày 18/12/2020, Công đoàn ĐLVN ban hành văn bản số 590/CTr-CĐ ĐVN về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn ĐLVN lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 triển khai thực hiện tới các cấp công đoàn.

Chi tiết...


Chỉ thị liên tịch về việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc năm 2021

  • 17/12/2020

Ngày 16/12/2020, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Chỉ thị liên tịch số 586/CTLT-EVN-CĐĐVN về việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc năm 2021gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc.

Chi tiết...


Hướng dẫn xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát của Uỷ ban kiểm tra công đoàn

  • 17/12/2020

Ngày 10/12/2020, Uỷ ban kiểm tra Công đoàn ĐLVN ban hành văn bản số 577/HD-UBKT về Hướng dẫn xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát của Uỷ ban kiểm tra công đoàn gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc.

Chi tiết...


Những công việc cần làm trước, trong và sau Tết Tân Sửu - 2021

  • 07/12/2020

Ngày 04/12/2020 Công đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành Văn bản số 570/CĐĐVN-CSPL về việc những công việc cần làm trước, trong và sau Tết Tân Sửu - 2021 gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện.

Chi tiết...