• "Chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam"; "Chào mừng kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2018)".

   

Tuyên truyền Luật An ninh mạng

 • 09/07/2018

Ngày 05/7/2018, Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam gửi văn bản số 218/CĐĐVN về việc Tuyên truyền Luật An ninh mạng.

Chi tiết...


Tuyên truyền kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

 • 09/07/2018

Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam vừa có văn bản số 217/CĐĐVN ngày ngày 05/7/2018 về việc Tuyên truyền kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Chi tiết...


Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7)

 • 28/06/2018

Ngày 27/6/2018 Công đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành Văn bản số 204/CV-CĐĐVN Về việc Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2018), gửi đến các Công đoàn trực thuộc.

Chi tiết...


Kết luận của Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam tại Hội nghị "Công đoàn trong công tác an toàn, vệ sinh lao động"

 • 27/06/2018

Ngày 27/6/2018 Công đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành Thông báo số 203/TB-CĐĐVN về việc Kết luận của Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam tại Hội nghị "Công đoàn trong công tác An toàn, vệ sinh lao động".

Chi tiết...


Tuyên truyền “Lời kêu gọi của đồng chí Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam"

 • 15/06/2018

Ngày 14/6/2018, Công đoàn Điện lực Việt Nam có văn bản số 190/CV-CĐ ĐVN về việc tuyên truyền “Lời kêu gọi của đồng chí Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam gửi đoàn viên công đoàn và công nhân lao động”.

Chi tiết...


Chương trình Hội nghị “Công đoàn trong công tác ATVSLĐ” năm 2018

 • 04/06/2018

Công đoàn Điện lực Việt Nam gửi các đơn vị Chương trình đón tiếp đại biểu và Chương trình Hội nghị "Công đoàn trong công tác ATVSLĐ” năm 2018.

Chi tiết...


Văn bản số 153/CV-CĐĐVN ngày 18/5/2018 về việc Kế hoạch tổ chức Hội nghị "Công đoàn trong công tác An toàn vệ sinh lao động"

 • 21/05/2018

Ngày 18/5/2018, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 153/CV-CĐĐVN về việc Kế hoạch tổ chức Hội nghị "Công đoàn trong công tác An toàn vệ sinh lao động" năm 2018, gửi các Công đoàn trực thuộc thực hiện.

Chi tiết...


Triển khai tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

 • 07/05/2018

Ngày 07/5/2018 Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 139/CĐĐVN về việc triển khai tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc để hướng dẫn các Công đoàn trực thuộc thực hiện.

Chi tiết...


Chỉ thị Liên tịch phát động thi đua đặc biệt chào mừng kỉ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

 • 07/05/2018

Ngày 3/5/2018, Tổng Giám đốc Tập đoàn và Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Chỉ thị Liên tịch số 2124/CTLT-EVN-CĐĐVN về kế hoạch phát động thi đua đặc biệt chào mừng kỉ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018)

Chi tiết...


Triển khai thực hiện công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018

 • 02/05/2018

Ngày 27/4/2018, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 135/CV-CĐĐVN về việc Triển khai thực hiện công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018.

Chi tiết...