• Nhiệt liệt chào mừng thành công Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ (2018-2023), Đại hội của: Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Trách nhiệm!

Hướng dẫn công tác khen thưởng năm 2018

  • 17/10/2018

Ngày 17/10/2018, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 335/CV-CĐĐVN về việc Công tác khen thưởng năm 2018.

Chi tiết...


Tuyên truyền phổ biến Luật Tổ cáo năm 2018

  • 12/10/2018

Ngày 09/10/2018 Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Công văn số 344/CĐĐVN về việc Tuyên truyền phổ biến Luật Tổ cáo năm 2018, yêu cầu Công đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai, tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật Tổ cáo năm 2018 cho toàn thể Đoàn viên và người lao động được biết.

Chi tiết...


Triển khai tuyên truyền nhanh kết quả Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

  • 28/09/2018

Công đoàn Điện lực Việt Nam vừa ban hành văn bản số 320/CV-CĐĐVN ngày 28/9/2018 về việc Triển khai tuyên truyền nhanh kết quả Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. Yêu cầu Công đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai công tác tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động.

Chi tiết...


Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Luật Công đoàn 2012

  • 17/09/2018

Ngày 11/9/2018, Công đoàn Điện lực Việt Nam có văn bản số 291/CV-CĐĐVN về việc Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Luật Công đoàn 2012.

Chi tiết...


Treo cờ, khẩu hiệu tuyên truyền Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

  • 11/09/2018

Ngày 10/9/2018, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 288/CV-CĐĐVN về việc treo cờ, khẩu hiệu tuyên truyền Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Chi tiết...


Tham gia thực hiện chính sách tiền lương mới

  • 11/09/2018

Ngày 10/9/2018 Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản số 289/CV-CĐĐVN về việc tham gia thực hiện chính sách tiền lương mới theo Quyết định số 234/QĐ-EVN của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc Quy định điều chỉnh Hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương áp...

Chi tiết...


Đăng ký tham gia Bảng xếp hạng “Doanh nghiệp vì Người lao động” năm 2018

  • 14/08/2018

Ngày 14/8/2018 Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản số 263/CV-CĐĐVN về việc đăng ký tham gia Bảng xếp hạng "Doanh nghiệp vì Người lao động" năm 2018 gửi Công đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện.

Chi tiết...


Công đoàn Điện lực Việt Nam: Tổ chức Cuộc thi viết “Gương sáng tiêu biểu ngành Điện”

  • 13/08/2018

Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 262/CV-CĐĐVN về việc Tổ chức Cuộc thi viết “Gương sáng tiêu biểu ngành Điện”.

Chi tiết...


Tăng cường đảm bảo An toàn lao động trong thời gian tới

  • 10/08/2018

Ngày 09/8/2018 Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản số 259/CV-CĐĐVN về việc tăng cường đảm bảo An toàn lao động trong thời gian tới, gửi các Công đoàn trực thuộc.

Chi tiết...


Tuyên truyền cao điểm Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII

  • 09/08/2018

Ngày 09/8/2018, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 254/CV-CĐĐVN về việc Tuyên truyền cao điểm Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Chi tiết...