• Công đoàn đồng hành với doanh nghiệp; tăng năng suất lao động; thực hiện quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn cho đoàn viên, người lao động.     Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018) và kỷ niệm 132 năm Ngày Quốc tế lao động (01/5/1886 - 01/5/2018)!

Lùi thời gian tổ chức "Lễ biểu dường CNLĐ Giỏi, tiêu biểu" giai đoạn 2016-2018

  • 19/04/2018

Công đoàn Điện lực Việt Nam vừa có văn bản số 128/CĐĐVN ngày 19/4/2018 về việc Lùi thời gian tổ chức "Lễ biểu dường CNLĐ Giỏi, tiêu biểu" giai đoạn 2016-2018.

Chi tiết...


Hướng dẫn sử dụng đĩa nhạc Nghi lễ công đoàn và mẫu tranh cổ động Đại hội Công đoàn Việt Nam

  • 18/04/2018

Công đoàn Điện lực Việt Nam vừa có văn bản gửi các đơn vị về việc Hướng dẫn sử dụng đĩa nhạc Nghi lễ công đoàn và mẫu tranh cổ động Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Chi tiết...


Ban hành Quy chế làm việc BCH Công đoàn ĐLVN khóa V, nhiệm kỳ 2018-2023

  • 17/04/2018

Ngày 11/4/2018, Ban Chấp hành Công đoàn ĐLVN ban hành Quyết định số 105/QĐ-CĐĐVN về việc Ban hành Quy chế làm việc BCH Công đoàn ĐLVN khóa V, nhiệm kỳ 2018-2023.

Chi tiết...


Quyết định Phân công nhiệm vụ BCH Công đoàn ĐLVN khóa V, nhiệm kỳ 2018-2023

  • 17/04/2018

Ngày 11/4/2018, Ban Chấp hành CĐ ĐLVN ban hành Quyết định số 104/QĐ-CĐĐVN về việc Phân công nhiệm vụ BCH Công đoàn ĐLVN khóa V, nhiệm kỳ 2018-2023.

Chi tiết...


Chương trình công tác toàn khóa của Ủy Ban kiểm tra Công đoàn ĐLVN khóa V

  • 17/04/2018

Ngày 4/4/2018, Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 102/CĐĐVN về Chương trình công tác toàn khóa của Ủy Ban kiểm tra Công đoàn ĐLVN khóa V, nhiệm kỳ 2018-2023.

Chi tiết...


Phân công nhiệm vụ của Ủy Ban kiểm tra khóa V

  • 17/04/2018

Ngày 5/4/2018, Ủy Ban kiểm tra Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Quyết định số 98/QĐ-CĐĐVN về việc Phân công nhiệm vụ trong Ủy Ban kiểm tra Công đoàn Điện lực Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2018-2023.

Chi tiết...


Ban hành Quy chế làm việc của Ủy Ban kiểm tra Công đoàn ĐLVN

  • 17/04/2018

Ngày 4/4/2018, Ban Chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Quyết định số 97/QĐ-CĐĐVN về việc Ban hành Quy chế làm việc của Ủy Ban kiểm tra Công đoàn ĐLVN.

Chi tiết...


Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Tài chính công đoàn năm 2017

  • 04/04/2018

Ngày 02/04/2018, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 99/CV-CĐĐVN về việc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Tài chính công đoàn năm 2017.

Chi tiết...


Công đoàn Điện lực Việt Nam: Tổ chức Hội nghị tổng kết Công tác tài chính công đoàn năm 2017

  • 03/04/2018

Ngày 02/4/2018, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành công văn số 99/CV-CĐĐVN về việc tổ chức Hội nghị tổng kết Công tác tài chính công đoàn năm 2017.

Chi tiết...


Công đoàn ĐLVN: Kế hoạch tổ chức thăm hỏi NLĐ bị tai nạn lao động nhân Tháng ATVSLĐ năm 2018

  • 03/04/2018

Công đoàn ĐLVN vừa có văn bản số 93/CV-CĐĐVN ngày 30/3/2018 về việc tổ chức thăm hỏi NLĐ bị tai nạn lao động nhân tháng hành động về ATVSLĐ năm 2018.

Chi tiết...